Last update: 06.12.2023

7W case-lessons


“"שיעור חינוכי "סודות המים""עד שאנחנו נופלים קורבן בפני צמא, אנחנו אפילו לא חושבים על המשמעות של המים בחיינו. גוף האדם לרוב מורכב ממים, אך אנחנו באופן נדיר רואים את סביבת המים כמשהו "שלנו". מה הוא ההבדל בין מים בגוף לבין מים בכוס, טיפת גשם, בנחל? מה הם המים הכי "מתאימים" בשבילנו? מדוע חלק מסוים מן המדענים מגדירים את המים כתופעה חריגה? ננסה "לגלות" את זה.

$15